Här levererar vi 37 meters fackverk till Nybro åt en av våra kunder!