Leverans av 30meters fackverk till Ab Karl Hedin i Rättvik. Här kör Mh Åkeri två specialtransporter med en följebil.

IMG_1150

____________